Armor-Lux är känt för sina kläder i marint tema. De typiska Bretonska ränderna kommer ursprungligen från att man ville kunna lokalisera sjömän som fallit överbord. 

Produkter